C++ - Dairenin Çevresini ve Alanını Bulan Program

Programın Kodu
Programın Açıklaması
4. satırda PI değişkeni 3.14 olarak sabitlendi. 8. satırda r değişkeni tanımlandı. 10. satırda ekrana "Yarıçapı girin: " yazdırıldı. 11. satırda klavyeden sayı istenildi. Girilen sayı r değişkenine atandı. 13. satırda ekrana dairenin çevresi, 14. satırda ekrana dairenin alanı yazdırıldı.

Programın Ekran Çıktısı
Yaricapi girin: 4
Dairenin cevresi: 25.12
Dairenin alani: 50.24

Bakın: C++ Programlama Dili Konuları & Examples

Yorumlar