C++ - While Döngüsü

While döngüsü, bir veya birden fazla komutu yinelemek için kullanılır. Koşul sınaması döngüye girilmeden önce yapılır. Koşul doğru olduğu sürece yineleme devam eder.

while ( Koşul )
{
    Komutlar
}

Example:

C++ - Sayının Asal Çarpanlarını Bulan Program

Programın Kodu

C++ - Dairenin Çevresini ve Alanını Bulan Program

Programın Kodu