C++ - İki Sayının Ekokunu Bulan Program

Programın Kodu
Programın Açıklaması
6. satırda değişkenler tanımlandı. 8. satırda ekrana "İlk sayıyı girin: " yazdırıldı. 9. satırda klavyeden sayı istenildi. Girilen sayı X değişkenine atandı. 10. satırda ekrana "İkinci sayıyı girin: " yazdırıldı. 11. satırda klavyeden sayı istenildi. Girilen sayı Y değişkenine atandı. 13. satırda i değişkeni 1 sayısından X çarpı Y işleminin sonucuna eşit olana kadar birer birer artmaya başladı. 15. satırda eğer i sayısının X ve Y sayıları ile bölümünden kalan sıfıra eşitse if deyimine girildi. 17. satırda i sayısı Ekok değişkenine atandı. 18. satırda döndü sonlandırıldı. 22. satırda ekrana Ekok değeri yazdırıldı.

Programın Ekran Çıktısı
Ilk sayiyi girin: 12
Ikinci sayiyi girin: 34
EKOK= 204
Bakın: C++ - İki Sayının Ebobunu Bulan Program
Bakın: C++ Programlama Dili Konuları & Examples

Yorumlar