C++ - İki Sayının Ebobunu Bulan Program

Programın Kodu
Programın Açıklaması
6. satırda değişkenler tanımlandı. 8. satırda ekrana "İlk sayıyı girin: " yazdırıldı. 9. satırda klavyeden sayı istenildi. Girilen sayı X değişkenine atandı. 10. satırda ekrana "İkinci sayıyı girin: " yazdırıldı. 11. satırda klavyeden sayı istenildi. Girilen sayı Y değişkenine atandı. 13. satırda i değişkeni X büyükse Y den X sayısından değilse y sayısından 0 sayısına doğru birer birer azalmaya başladı. 15. ve 17. satırlarda eğer X ve Y sayılarının i sayısı ile bölümünden kalan sıfıra eşitse i sayısı Ebob değişkenine atandı. 18. satırda döndü sonlandırıldı. 22. satırda ekrana Ebob değeri yazdırıldı.

Programın Ekran Çıktısı
Ilk sayiyi girin: 54
Ikinci sayiyi girin: 12
EBOB= 6
Bakın: C++ - İki Sayının Ekokunu Bulan Program
Bakın: C++ Programlama Dili Konuları & Examples

Yorumlar