C++ - Sayının Asal Olup Olmadığını Bulan Program

15 Nisan 2015

Programın Kodu
Programın Açıklaması
6. satırda değişkenler tanımlandı. (Eğer sayac değişkenine 0 (sıfır) değeri atanmazsa program bu değişkene rastgele bir değer atar.) 8. satırda ekrana "Sayı girin: " yazdırıldı. 9. satırda klavyeden sayı istenildi. Girilen sayı X değişkenine atandı. 11. satırda i değişkeni 1 sayısından X sayısına eşit olana kadar birer birer artmaya başladı. 13. ve 15. satırlarda eğer X sayısının i sayısı ile bölümünden kalan sıfıra eşitse sayac bir arttırıldı. 19. ve 20. satırlarda eğer sayac ikiye eşitse ekrana "Asal" yazdırıldı. 21. ve 22. satırlarda sayac ikiye eşit değilse ekrana "Asal değil" yazdırıldı.

Programın Ekran Çıktısı
Sayi girin: 43
Asal

Bakın: C++ - Sayının Asal Çarpanlarını Bulan Program

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder