C++ - Sayının Tam Bölenlerini Bulan Program

Programın Kodu
Programın Açıklaması
1. satırda gerekli olan kütüphane tanımlandı. 6. satırda değişken tam sayı olarak tanımlandı. 8. satırda ekrana "Sayı girin: " yazdırıldı. 9. satırda klavyeden sayı istenildi. Girilen sayı N değişkenine atandı. 13. satırda i değişkeni 1 sayısından N sayısına eşit olana kadar birer birer artmaya başladı. 15. satırda eğer N sayısının i sayısı ile bölümünden kalan sıfıra eşit ise if deyimine girildi. 17 satırda ekrana i değeri yazdırıldı.

Programın Ekran Çıktısı
Sayi girin: 32
32 icin tam bolenler listesi:
        1
        2
        4
        8
        16
        32

Bakın: C++ - İki Sayının Ekokunu Bulan Program
Bakın: C++ Programlama Dili Konuları & Examples

Yorumlar