C++ - Sayının Faktöriyelini Bulan Program

Programın Kodu
Programın Açıklaması
6. satırda değişkenler tam sayı olarak tanımlandı. (Eğer sonuc değişkenine 1 değeri atanmazsa program bu değişkene rastgele bir değer atar ve sonuc beklenilenden farklı çıkar.) 7. satırda for döngüsünde kullanılacak olan tam sayı değişkeni tanımlandı. (for (int i=N; i>0; i--) olarak da kullanılabilir.) 9. satırda ekrana "Sayı girin: " yazdırıldı. 10. satırda klavyeden sayı istenildi. Girilen sayı N değişkenine atandı. 12. satırda i değişkeni N sayısından sıfıra doğru birer birer azalmaya başladı.
Programa 5 sayısının girildiğini farz edelim:
sonuc=sonuc*i;
  • 1=1*5
  • 5=5*4
  • 20=20*3
  • 60=60*2
  • 120=120*1
For döngüsünden sonucun son değeri 120 olarak çıkar.
17. satırda ekrana sonuc değeri yazdırıldı.

NOT: = (eşittir) operatörü sağdan sola doğru atama yapar!

Programın Ekran Çıktısı
Sayi girin: 4
4!= 24
Bakın: C++ - Sayının Asal Olup Olmadığını Bulan Program
Bakın: C++ Programlama Dili Konuları & Examples

Yorumlar