C++ - Switch Karar Yapısı

5 Şubat 2015

switch ( Kontrol Değişkeni )
{
case Sabit1:
    Komutlar
    break;
case Sabit2:
    Komutlar2
    break;
default :
    Komutlar3
}
  1. Kontrol Değişkeni sağlanılıyorsa switch bloğuna girilir.
  2. Sabit1 sağlanıyorsa Komutlar işlenir.
  3. Sabit2 sağlanıyorsa Komutlar2 işlenir.
  4. Sabitler sağlanmıyorsa Komutlar3 işlenir.

Example: Klavyeden girilen iki sayının kullanıcının seçimine bağlı olarak dört işlemden birini yaparak sonucunu ekrana yazdıran programın kodu aşağıdaki gibidir. Programın Ekran Çıktısı
Ilk sayiyi girin: 48
Ikinci sayiyi girin: 17

Bir islem secin?

 1 Toplama
 2 Cikarma
 3 Carpma
 4 Bolme

2

Sonuc: 31

Bakın: C++ - Basit Hesap Makinesi Programı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder