C++ - Switch Karar Yapısı

switch ( Kontrol Değişkeni )
{
case Sabit1:
    Komutlar
    break;
case Sabit2:
    Komutlar2
    break;
default :
    Komutlar3
}
  1. Kontrol Değişkeni sağlanılıyorsa switch bloğuna girilir.
  2. Sabit1 sağlanıyorsa Komutlar işlenir.
  3. Sabit2 sağlanıyorsa Komutlar2 işlenir.
  4. Sabitler sağlanmıyorsa Komutlar3 işlenir.

Bakın: C++ - Basit Hesap Makinesi Programı Programın Ekran Çıktısı
Ilk sayiyi girin: 48
Ikinci sayiyi girin: 17
Bir islem secin?
 1 Toplama
 2 Cikarma
 3 Carpma
 4 Bolme
2
Sonuc: 31
Bakın: C++ Programlama Dili Konuları & Examples

Yorumlar