C++ - For Döngüsü

For döngüsü, bir veya birden fazla komutu yinelemek için kullanılır. Koşul sınaması döngüye girilmeden önce yapılır. Koşul doğru olduğu sürece yineleme devam eder. Diğer döngülerden farklı olarak bir başlangıç değeri ve döngü sayacına sahiptir.

for ( İlk Değer Atama; Koşul; Arttırma Veya Azaltma )
{
    Komutlar
}

Example:
Programın Ekran Çıktısı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bakın: C++ - While Döngüsü
Bakın: C++ Programlama Dili Konuları & Examples

Yorumlar