C++ - Basit Hesap Makinesi Programı

Programın Kodu
Programın Açıklaması
1. satırda gerekli olan kütüphane tanımlandı. 6. satırda değişkenler double olarak tanımlandı. 8. satırda ekrana "İlk sayıyı girin: " yazdırıldı. 9. satırda klavyeden sayı istenildi. Girilen sayı X değişkenine atandı... 13. satırda ekrana "Bir işlem seçin?" yazdırıldı. 14. satırda ekrana "1 Toplama" yazdırıldı. 15. satırda ekrana "2 Çıkarma" yazdırıldı... 18. satırda klavyeden sayı istenildi. Girilen sayı islem değişkenine atandı. 20. ve 21. satırlarda eğer islem 4 değerinden büyük ise ekrana "1-4 aralığında seçim yapın." yazdırıldı. 23. ve 24. satırlarda eğer islem 1 değerine eşit ise ekrana (1 Toplama) "Sonuç: X+Y" yazdırıldı... 32. ve 33. satırlarda eğer islem 4 değerine eşit ise ekrana (4 Bölme) "Sonuç: X/Y" yazdırıldı.

Programın Ekran Çıktısı
Ilk sayiyi girin: 4
Ikinci sayiyi girin: 6
Bir islem secin?
 1 Toplama
 2 Cikarma
 3 Carpma
 4 Bolme
5
1-4 aralığında seçim yapın.
Bakın: C++ - Switch Karar Yapısı
Bakın: C++ Programlama Dili Konuları & Examples

Yorumlar