C++ - For Döngüsü

24 Şubat 2015

For döngüsü, bir veya birden fazla komutu yinelemek için kullanılır. Koşul sınaması döngüye girilmeden önce yapılır. Koşul doğru olduğu sürece yineleme devam eder. Diğer döngülerden farklı olarak bir başlangıç değeri ve döngü sayacına sahiptir.

for ( İlk Değer Atama; Koşul; Arttırma Veya Azaltma )
{
    Komutlar
}

Example:

C++ - Basit Hesap Makinesi Programı

15 Şubat 2015

Programın Kodu

C++ - Switch Karar Yapısı

5 Şubat 2015

switch ( Kontrol Değişkeni )
{
case Sabit1:
    Komutlar
    break;
case Sabit2:
    Komutlar2
    break;
default :
    Komutlar3
}
  1. Kontrol Değişkeni sağlanılıyorsa switch bloğuna girilir.
  2. Sabit1 sağlanıyorsa Komutlar işlenir.
  3. Sabit2 sağlanıyorsa Komutlar2 işlenir.
  4. Sabitler sağlanmıyorsa Komutlar3 işlenir.