C++ - If...Else Karar Yapısı

21 Ocak 2015

if ( Koşul )
{
    Komutlar
}
  • Koşul doğru ise Komutlar işlenir.

if ( Koşul )
{
    Komutlar
}

else
{
    Komutlar2
}
  • İki koşul içerisinden değerlendirme yapılır.
  • Değerlendirme doğru ise Komutlar, yanlış ise Komutlar2 işlenir.

if ( Koşul1 )
{
    Komutlar
}

else if ( Koşul2 )
{
    Komutlar2
}

else
{
    Komutlar3
}
  • İkiyi aşkın Koşul olması durumunda kullanılır.

Example: Klavyeden girilen bir sayı pozitif ise ekrana Pozitif, negatif ise ekrana Negatif, sıfır ise ekrana Sıfır yazdıran programın kodu aşağıdaki gibidir. Programın Ekran Çıktısı
Sayi girin: 1096
Pozitif

Bakın: C++ - Sayının Tek mi Çift mi Olduğunu Bulan Program

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder