C++ - If...Else Karar Yapısı

if ( Koşul )
{
    Komutlar
}
  • Koşul doğru ise Komutlar işlenir.

if ( Koşul )
{
    Komutlar
}

else
{
    Komutlar2
}
  • İki koşul içerisinden değerlendirme yapılır.
  • Değerlendirme doğru ise Komutlar, yanlış ise Komutlar2 işlenir.

if ( Koşul1 )
{
    Komutlar
}

else if ( Koşul2 )
{
    Komutlar2
}

else
{
    Komutlar3
}
  • İkiyi aşkın Koşul olması durumunda kullanılır.

Sayi girin: 1096
Pozitif
Bakın: C++ - Sayının Tek mi Çift mi Olduğunu Bulan Program
Bakın: C++ Programlama Dili Konuları & Examples

Yorumlar