C++ - If...Else Karar Yapısı

if ( Koşul )
{
    Komutlar
}
  • Koşul doğru ise Komutlar işlenir.

if ( Koşul )
{
    Komutlar
}

else
{
    Komutlar2
}
  • İki koşul içerisinden değerlendirme yapılır.
  • Değerlendirme doğru ise Komutlar, yanlış ise Komutlar2 işlenir.