C++ - Operatörler (Operators)

Operatörler, değişkenler üzerinde matematiksel ve karşılaştırma işlemleri yapar.

I) Aritmetik Operatörler
Temel aritmetik işlemleri gerçekleştiren operatörlerdir.

Operatör Açıklama Example Result
+ Toplama 13+6 19
- Çıkarma 21-1 20
* Çarpma 8*2 16
/ Bölme 36/4 9
% Artık Bölme 22%3 1

Examples:
 • 2-3*4+2 = -8
 • 2*3+4-2 = 8
 • 2*(3+4)-2 = 12
 • 3*5/3 = 5
 • 10/2*3 = 15
 • (5+(11-5)*2)*4+9 = 77

C++ - Değişkenler (Variables)

RAM'de (Random Access Memory) verilerin saklandığı alanlara değişken denir. Bir değişken tanımlandığında bu değişken için RAM'de yer ayrılır.

Değişken Tanımlama Kuralları
 1. İngiliz alfabesinde bulunan karakterler (A-Z, a-z), 0-9 arasındaki rakamlar kullanılabilir. 
 2. Türkçe karakterler (ç, ğ, ı, ö, ş, ü, Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü), boşluk karakteri ve özel karakterler kullanılamaz. (Alt çizgi "_" karakteri kullanılabilir.) 
 3. C++ diline özgü anahtar kelimeler değişken olarak kullanılamaz. (bool, case, for vb.)

C++ - "Hello World"

Bir programlama dili öğrenilirken ilk adım ekrana "Hello World" yazdırmaktır.

C++ programlama dili ile ekrana "Hello World" yazdırmak için aşağıdaki adımları takip edin.
 • Code::Blocks'u çalıştırın.
 • Yeni bir C++ dosyası açın.
 • Aşağıdaki kodları kod yazım alanına yazın.