Algoritma (Algorithm)

2 Ekim 2014

Bir problemi çözebilmek için gerekli olan sıralı adımların bütününe algoritma denir.

Bir algoritma için aşağıdaki maddelerin sağlanması gereklidir.
  • Bir başlangıcı ve sonu olmalıdır.
  • Her adım anlaşılır ve kesin olmalıdır.
  • Adımlar öncelik sırasına göre sıralanmalıdır.

Example: Girilen iki sayının toplamını ekrana yazdıran işlemin algoritması aşağıdaki gibidir.

Adım 1: Başla
Adım 2: A sayısını girin.
Adım 3: B sayısını girin.
Adım 4: Toplam = A+B
Adım 5: Toplam değerini ekrana yazdır.
Adım 5: Dur.

Example 2: Girilen sayının karesini ekrana yazdıran işlemin algoritması aşağıdaki gibidir.

Adım 1: Başla
Adım 2: A sayısını girin.
Adım 3: Kare = A*A
Adım 4: Kare değerini ekrana yazdır.
Adım 5: Dur.

NOT:  Algoritmaları daha kolay ifade edebilmek için akış şemaları kullanılır.

Bakın: Akış Şeması (Flowchart)

2 yorum: