Algoritma (Algorithm)

Algoritma, bir problemin çözümü için gerekli olan sıralı adımların bütününe denir.

  • Bir başlangıcı ve sonu olmalıdır.
  • Adımlar priority sırasına göre sıralanmalıdır.
  • Her adım anlaşılır ve kesin olmalıdır.

Example: Verilen İki Sayının Toplamını Bulan Algoritma
Adım 1: Başla
Adım 2: Oku 1. Sayı
Adım 3: Oku 2. Sayı
Adım 4: Topla 1. Sayı ve 2. Sayı
Adım 5: Dur

Example 2: Verilen İki Sayıdan Büyüğünü Printerle Yazdıran Algoritma
Adım 1: Başla
Adım 2: Oku A ve B
Adım 3: A = B ise Adım 7'ye Git
Adım 4: A>B ise Adım 6'ya Git
Adım 5: B'yi Yaz Adım 8'e Git
Adım 6: A'yı Yaz Adım 8'e Git
Adım 7: "A ve B Eşittir" Yaz
Adım 8: Dur

NOT:  Algoritmaları daha kolay ifade edebilmek için Akış Şeması (Flowchart) kullanılır.

Yorumlar