Akış Şeması (Flowchart)

Bir algoritmanın sembollerle görsel ifadesine akış şeması denir.

Temel akış şeması sembolleri:
Algoritma, Akış Şeması, Başlangıç, Sembol
Algoritmanın başladığını ya da sonlandığını belirtmek için kullanılır.
Algoritma, Akış Şeması, Klavye, Sembol Klavye aracılığı ile giriş ya da okuma yapılacağını gösterir.
Algoritma, Akış Şeması, Yazıcı, Sembol Yazıcı (Printer) aracılığı ile çıkış yapılacağını gösterir.
Algoritma, Akış Şeması, Kart Okuyucu, Sembol Kart reader aracılığı ile giriş yapılacağını gösterir.
Algoritma, Akış Şeması, İnput, Output, Sembol Araç belirtmeden giriş ya da çıkış yapılacağını gösterir.
Algoritma, Akış Şeması, Hesaplama, Sembol Hesaplama ya da değişken ataması yapılacağını gösterir.
Algoritma, Akış Şeması, Karar Verme, Sembol Aritmetik ve mantıksal ifadeler için karar verme ya da karşılaştırma durumunu gösterir.
Algoritma, Akış Şeması, Yineleme, For, Sembol Yapılacak işler birden fazla sayıda yinelenecek ise kullanılır.
Algoritma, Akış Şeması, Sembol, Oklar Oklar işlemin akış yönünü gösterir.

Example: Verilen İki Sayının Çarpımını Bulan Algoritma ve Akış Şeması
Değişkenler
X: 1. Sayı
Y: 2. Sayı
Z: İki Sayının Çarpımı (X * Y)
Algorithm
Adım 1: Başla
Adım 2: Oku X
Adım 3: Oku Y
Adım 4: Hesapla Z = X * Y
Adım 5: Yaz Z
Adım 6: Dur
Akış Şeması (Flowchart)
Algoritma, Akış Şeması Örneği
Example 2: Verilen İki Sayının Toplamını Bulan Algoritma ve Akış Şeması
Example 3: Verilen İki Sayının Büyüğünü Printerle Yazdıran Algoritma ve Akış Şeması

Bakın: Algoritma (Algorithm)

Yorumlar