Akış Şeması (Flowchart)

3 Ekim 2014

Bir algoritmanın sembollerle görsel ifadesine akış şeması denir.

Temel akış şeması sembolleri:
Algoritma, Akış Şeması, Başlangıç, Sembol
Algoritmanın başladığını veya sonlandığını gösterir.
Klavye aracılığı ile giriş yapılacağını gösteren semboldür.
Algoritma, Akış Şeması, Klavye, Sembol
Algoritma, Akış Şeması, Yazıcı, Sembol Yazıcı ile çıkış yapılacağını gösteren semboldür.
Kart okuyucu ile giriş yapılacağını gösteren semboldür. Algoritma, Akış Şeması, Kart Okuyucu, Sembol
Algoritma, Akış Şeması, İnput, Output, Sembol
Araç belirtmeden giriş veya çıkış yapılacağını gösterir.
Hesaplama veya değişken ataması yapılacağını gösterir. Algoritma, Akış Şeması, Hesaplama, Sembol
Algoritma, Akış Şeması, Karar Verme, Sembol
Aritmetik ve mantıksal ifadeler için karar verme durumunu gösterir.
Yapılacak işler birden fazla kez yinelenecek ise kullanılır. Algoritma, Akış Şeması, Yineleme, For, Sembol
Algoritma, Akış Şeması, Sembol, Oklar Oklar problemin akış yönünü gösterir.

Example: Klavyeden girilen iki sayının sayının toplamını ekrana yazdıran işlemin akış şeması aşağıdaki gibidir.

         Algoritma, Akış Şeması Örneği

1 yorum: