Code::Blocks

13 Ekim 2014

code::blocks logo
C++ dili ile geliştirilmiş Code::Blocks, birçok platformda (Linux, Microsoft Windows, MacOS) çalışabilen, özgür açık kaynak kodlu bir IDE'dir. Şu anda Code::Blocks C/C++ ve Fortran dillerine yöneliktir.


Code:Blocks güncel sürümünü bu bağlantıdan indirebilirsin.

C++ Dili (Bjarne Stroustrup)

8 Ekim 2014

bjarne stroustrup, c++
Bjarne Stroustrup
C++, Bell Laboratuvarlarından Bjarne Stroustrup tarafından 1979 yılından itibaren geliştirilmeye başlanmış, C dilinden türetilmiş bir programlama dilidir. İlk olarak C With Classes (Sınıflarla C) olarak adlandırılmış, 1983 yılında ismi C++ olarak değiştirilmiştir.

NOT: C++'ı C'den en önemli özellik, C++'ın nesneye yönelik programlamaya da olanak sağlamasıdır.

NOT2: Her C programı, bir C++ programıdır. Yalnız her C++ programı, C programı değildir.

Akış Şeması (Flowchart)

3 Ekim 2014

Bir algoritmanın sembollerle görsel ifadesine akış şeması denir.

Temel akış şeması sembolleri:
Algoritma, Akış Şeması, Başlangıç, Sembol
Algoritmanın başladığını veya sonlandığını gösterir.
Klavye aracılığı ile giriş yapılacağını gösteren semboldür.
Algoritma, Akış Şeması, Klavye, Sembol

Algoritma (Algorithm)

2 Ekim 2014

Bir problemi çözebilmek için gerekli olan sıralı adımların bütününe algoritma denir.

Bir algoritma için aşağıdaki maddelerin sağlanması gereklidir.
  • Bir başlangıcı ve sonu olmalıdır.
  • Her adım anlaşılır ve kesin olmalıdır.
  • Adımlar öncelik sırasına göre sıralanmalıdır.

Example: Girilen iki sayının toplamını ekrana yazdıran işlemin algoritması aşağıdaki gibidir.

Adım 1: Başla
Adım 2: A sayısını girin.
Adım 3: B sayısını girin.
Adım 4: Toplam = A+B
Adım 5: Toplam değerini ekrana yazdır.
Adım 5: Dur.