C++ - Operatörler (Operators)

Operatörler, değişkenler üzerinde matematiksel ve karşılaştırma işlemleri yapar.

I) Aritmetik Operatörler
Temel aritmetik işlemleri gerçekleştiren operatörlerdir.

Operatör Açıklama Example Result
+ Toplama 13+6 19
- Çıkarma 21-1 20
* Çarpma 8*2 16
/ Bölme 36/4 9
% Artık Bölme 22%3 1

Examples:
 • 2-3*4+2 = -8
 • 2*3+4-2 = 8
 • 2*(3+4)-2 = 12
 • 3*5/3 = 5
 • 10/2*3 = 15
 • (5+(11-5)*2)*4+9 = 77

C++ - Değişkenler (Variables)

RAM'de (Random Access Memory) verilerin saklandığı alanlara değişken denir. Bir değişken tanımlandığında bu değişken için RAM'de yer ayrılır.

Değişken Tanımlama Kuralları
 1. İngiliz alfabesinde bulunan karakterler (A-Z, a-z), 0-9 arasındaki rakamlar kullanılabilir. 
 2. Türkçe karakterler (ç, ğ, ı, ö, ş, ü, Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü), boşluk karakteri ve özel karakterler kullanılamaz. (Alt çizgi "_" karakteri kullanılabilir.) 
 3. C++ diline özgü anahtar kelimeler değişken olarak kullanılamaz. (bool, case, for vb.)

C++ - "Hello World"

Bir programlama dili öğrenilirken ilk adım ekrana "Hello World" yazdırmaktır.

C++ programlama dili ile ekrana "Hello World" yazdırmak için aşağıdaki adımları takip edin.
 • Code::Blocks'u çalıştırın.
 • Yeni bir C++ dosyası açın.
 • Aşağıdaki kodları kod yazım alanına yazın.

Code::Blocks

code::blocks logo
C++ dili ile geliştirilmiş Code::Blocks, birçok platformda (Linux, Microsoft Windows, MacOS) çalışabilen, açık kaynak kodlu bir IDE'dir. Şu anda Code::Blocks C/C++ ve Fortran dillerine yöneliktir.

Code:Blocks güncel sürümünü bu bağlantıdan indirebilirsin.

Bakın: Microsoft Visual Studio

C++ Programlama Dili (Bjarne Stroustrup)

bjarne stroustrup, c++
Bjarne Stroustrup
C++, Bell Laboratuvarlarından Bjarne Stroustrup (Bakın: Tüm Zamanların Best 20 Bilgisayar Programcısı) tarafından 1979 yılından itibaren geliştirilmeye başlanmış, C dilinden türetilmiş bir programlama dilidir. İlk olarak C With Classes (Sınıflarla C) olarak adlandırılmış, 1983 yılında ismi C++ olarak değiştirilmiştir.

Önemli NOT: Her C programı, bir C++ programıdır. Yalnız her C++ programı, bir C programı değildir.

Önemli NOT 2: C++, Object Oriented Programming (OOP) bir programlama dilidir.

Akış Şeması (Flowchart)

Bir algoritmanın sembollerle görsel ifadesine akış şeması denir.

Temel akış şeması sembolleri:
Algoritma, Akış Şeması, Başlangıç, Sembol
Algoritmanın başladığını ya da sonlandığını belirtmek için kullanılır.

Algoritma (Algorithm)

Algoritma, bir problemin çözümü için gerekli olan sıralı adımların bütününe denir.

Bir algoritma için aşağıdaki maddelerin sağlanması gereklidir.
 • Bir başlangıcı ve sonu olmalıdır.
 • Adımlar priority sırasına göre sıralanmalıdır.
 • Her adım anlaşılır ve kesin olmalıdır.

Example: Verilen 2 Sayının Toplamını Bulan Algoritma
Adım 1: Başla
Adım 2: Oku 1. Sayı
Adım 3: Oku 2. Sayı
Adım 4: Topla 1. Sayı ve 2. Sayı
Adım 5: Dur