C++ - Operatörler

9 Kasım 2014

Operatörler değişkenler üzerinde matematiksel ve karşılaştırma işlemleri yapar.

I) Aritmetik Operatörler
Temel aritmetik işlemleri gerçekleştiren operatörlerdir.

Operatör Açıklama Example Result
+ Toplama 13+6 19
- Çıkarma 21-1 20
* Çarpma 8*2 16
/ Bölme 36/4 9
% Artık Bölme 22%3 1

Examples:
 • 2-3*4+2 = -8
 • 2*3+4-2 = 8
 • 2*(3+4)-2 = 12
 • 3*5/3 = 5
 • 10/2*3 = 15
 • (5+(11-5)*2)*4+9 = 77

C++ - Değişkenler

6 Kasım 2014

Bilgisayarın geçici belleğinde (RAM) verilerin saklandığı alanlara değişkenler denir. Bir değişken tanımlandığında bu değişken için geçici bellekte yer ayrılır.

Değişken Tanımlama Kuralları
 • İngiliz alfabesinde bulunan karakterler (A-Z, a-z), 0-9 arasındaki rakamlar kullanılabilir.
 • Türkçe karakterler (ç, ğ, ı, ö, ş, ü, Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü), boşluk karakteri ve özel karakterler kullanılamaz. (Alt çizgi "_" karakteri kullanılabilir.)
 • C++ diline özgü anahtar kelimeler değişken olarak kullanılamaz. (bool, case, for vb.)

C++ - "Hello World"

4 Kasım 2014

Bir programlama dili öğrenilirken ilk adım genellikle ekrana "Hello World" yazdırmaktır.

C++ programlama dili ile ekrana "Hello World" yazdırmak için aşağıdaki adımları takip edin.

 • Code::Blocks'u çalıştırın.
 • Yeni bir C++ dosyası açın.
 • Aşağıdaki kodları kod yazım alanına yazın.

Code::Blocks

13 Ekim 2014

code::blocks logo
C++ dili ile geliştirilmiş Code::Blocks, birçok platformda (Linux, Microsoft Windows, MacOS) çalışabilen, özgür açık kaynak kodlu bir IDE'dir. Şu anda Code::Blocks C/C++ ve Fortran dillerine yöneliktir.


Code:Blocks güncel sürümünü bu bağlantıdan indirebilirsin.

C++ Dili (Bjarne Stroustrup)

8 Ekim 2014

bjarne stroustrup, c++
Bjarne Stroustrup
C++, Bell Laboratuvarlarından Bjarne Stroustrup tarafından 1979 yılından itibaren geliştirilmeye başlanmış, C dilinden türetilmiş bir programlama dilidir. İlk olarak C With Classes (Sınıflarla C) olarak adlandırılmış, 1983 yılında ismi C++ olarak değiştirilmiştir.

NOT: C++'ı C'den en önemli özellik, C++'ın nesneye yönelik programlamaya da olanak sağlamasıdır.

NOT2: Her C programı, bir C++ programıdır. Yalnız her C++ programı, C programı değildir.

Akış Şeması (Flowchart)

3 Ekim 2014

Bir algoritmanın sembollerle görsel ifadesine akış şeması denir.

Temel akış şeması sembolleri:
Algoritma, Akış Şeması, Başlangıç, Sembol
Algoritmanın başladığını veya sonlandığını gösterir.
Klavye aracılığı ile giriş yapılacağını gösteren semboldür.
Algoritma, Akış Şeması, Klavye, Sembol

Algoritma (Algorithm)

2 Ekim 2014

Bir problemi çözebilmek için gerekli olan sıralı adımların bütününe algoritma denir.

Bir algoritma için aşağıdaki maddelerin sağlanması gereklidir.
 • Bir başlangıcı ve sonu olmalıdır.
 • Her adım anlaşılır ve kesin olmalıdır.
 • Adımlar öncelik sırasına göre sıralanmalıdır.

Example: Girilen iki sayının toplamını ekrana yazdıran işlemin algoritması aşağıdaki gibidir.

Adım 1: Başla
Adım 2: A sayısını girin.
Adım 3: B sayısını girin.
Adım 4: Toplam = A+B
Adım 5: Toplam değerini ekrana yazdır.
Adım 5: Dur.