Same Game WinForm (C#, Visual Studio IDE)

Same Game Logo
Bilgisayar tarihinin eski ve popüler oyunlarından biri de Same Game isimli oyundur. Bu proje ile Same Game, Microsoft Visual Studio geliştirme ortamında C# Programlama Dili ile yeniden geliştirildi. Oyuna da Same Game WinForm ismi verildi.

Bir alan, her harfin bir rengi temsil ettiği renkli karelerle rastgele doldurulur. (A-Mavi, B-Kırmızı, C-Sarı, D-Yeşil,  E-Mor, F-Turuncu, G-Kahverengi, H-Gri) Oyuncu benzer renkteki komşu karelerden oluşan grupları yok ederek puan kazanır. Yok edilen karelerin konumlarına göre kalan kareler aşağı veya sol tarafa kayar.

Same Game WinForm Default Açılış Ekranı
Şekil 1. Same Game WinForm Default Açılış Ekranı

C# - Enum Veri Tipi

Bir enumeration, adlandırılmış sayı sabitlerinin listesini belirmek için kullanılır.

Enumeration (enum): Numaralandırma

Bir enum bildirmek için genel söz dizimi aşağıdaki gibidir.
enum Days
{
  Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
}

Enum elemanlarına aşağıdaki gibi nokta ile erişilebilir.
Days.Friday, Friday çıktısını verir.
(int)Days.Friday, 4 çıktısını verir. (Tip dönüşümü yapılmıştır!)

C++ - Find String Fonksiyonları

find Fonksiyonu
String içerisinde search için kullanılır.

Example:
Programın Ekran Çıktısı
ilk 'saman' bulundu: 3
ikinci 'saman' bulundu: 14
'ara' bulundu: 20
nokta bulundu: 37
Bu samanlikta igne aramaya benzer.

C++ - Temel String Fonsiyonları (En Çok Kullanılanlar)

Bakın: C++ - Stringler

size ve length Fonksiyonları
Stringin boyutunu bulmak için kullanılır.

Example: 

C++ - Begin ve End String Fonksiyonları

Kullanımı
  • stringAdi.begin();
  • stringAdi.end();

stringAdi.begin(); ile dizinin başlangıç karakteri bulunabilir.