C# - Enum Veri Tipi

Bir enumeration, adlandırılmış sayı sabitlerinin listesini belirmek için kullanılır.

Enumeration (enum): Numaralandırma

Bir enum bildirmek için genel söz dizimi aşağıdaki gibidir.
enum Days
{
  Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
}

Enum elemanlarına aşağıdaki gibi nokta ile erişilebilir.
Days.Friday, Friday çıktısını verir.
(int)Days.Friday, 4 çıktısını verir. (Tip dönüşümü yapılmıştır!)

C++ - Find String Fonksiyonları

find Fonksiyonu
String içerisinde search için kullanılır.

Example:
Programın Ekran Çıktısı
ilk 'saman' bulundu: 3
ikinci 'saman' bulundu: 14
'ara' bulundu: 20
nokta bulundu: 37
Bu samanlikta igne aramaya benzer.

C++ - Temel String Fonsiyonları (En Çok Kullanılanlar)

Bakın: C++ - Stringler

size ve length Fonksiyonları
Stringin boyutunu bulmak için kullanılır.

Example: 

C++ - Begin ve End String Fonksiyonları

Kullanımı
  • stringAdi.begin();
  • stringAdi.end();

stringAdi.begin(); ile dizinin başlangıç karakteri bulunabilir.

C++ - Stringler

Karakter dizileri üzerinde daha işlevsellik için string kullanılır. (Bakın: C++ - Karakter Dizileri)

string'leri kullanabilmek için başlığa #include <string> dahil edilmelidir.

string'ler
    stringAdi="Bu Bir String";
    stringAdi("Bu Bir String"); gibi tanımlanabilir.

Example 1: