Windows'da Ek Modüller ile OpenCV Derleme ve Yükleme

1 Kasım 2017

OpenCV (Open Source Computer Vision Library), bilgisayar görüşü ve görüntü işleme alanlarında kullanılan açık kaynaklı bir kütüphanedir.

Ön Koşullar
Başlamadan önce yüklü olduğundan emin olun:
 1. Microsoft Visual Studio 2015
 2. Windows için CMake (https://cmake.org/download/)

Genel Bakış
 1. Ek Modüller ile OpenCV İndirme
 2. CMake ile Visual Studio Projesi Oluşturma
 3. OpenCV Projesini Derleme
 4. OpenCV Kullanarak Uygulama Geliştirme

1. Ek Modüller ile OpenCV İndirme
"C:\" dizininde "OpenCV 3.3.0" adlı bir klasör oluşturun. Bu klasörün içine "build" ve "source" adlı iki klasör oluşturun.


OpenCV kaynaklarını aşağıdaki bağlantılardan indirin.
OpenCV: https://github.com/opencv/opencv/releases (OpenCV 3.3.0, Source Code, Zip indirilmeli!)
Ek Modüller: https://github.com/opencv/opencv_contrib/releases (3.3.0, Zip indirilmeli!)

İndirme işlemi bittikten sonra her birini "C:\OpenCV 3.3.0\source" dizinine çıkartın.


2. CMake ile Visual Studio Projesi Oluşturma
CMake programını başlatın. Resim 1'de gösterildiği gibi "Where is the source code: C:/OpenCV 3.3.0/source/opencv"  ve "Where to build the binaries: C:/OpenCV 3.3.0/build" dizinlerini belirtin.

Resim 1

"Configure" butonuna basın. Açılan pencereden Resim 2'de gösterildiği gibi "Visual Studio 14 2015 Win64" seçeneğini seçin ve "Finish" butonuna basın. İşlem tamamlanana kadar bekleyin. İşlem tamamlandığında Resim 3'teki gibi çıktı verir.

Resim 2

Resim 3

Resim 4'te gösterildiği gibi "C:\OpenCV 3.3.0\source\opencv_contrib\modules" ek modüller dizinini belirtin.

Resim 4

"Configure" butonuna bir kez daha basın. Daha sonra "Generate" butonuna basın.

3. OpenCV Projesini Derleme
"C:\OpenCV 3.3.0\build" dizininde bulunan "OpenCV.sln" dosyasını Visual Studio ile açın.


Tüm proje dosyaları yüklendikten sonra "Solution Explorer" penceresine gidin, "CMakeTargets" dizinindeki "INSTALL" projesini bulun ve projeyi "Release" modunda derleyin. Bu işlem biraz sürebilir, sabırlı olun.


Derleme işlemi tamamlandığında "C:\OpenCV 3.3.0\build" dizininde install, bin ve lib gibi klasörler oluşacaktır.

4. OpenCV Kullanarak Uygulama Geliştirme
OpenCV kütüphanesini kuruldu ve uygulama geliştirmek için iki adım kaldı:
 1. OpenCV Ortam Değişkenlerini Kaydetme
 2. OpenCV Proje Özellik Sayfasına Ekleme
4.1. OpenCV Ortam Değişkenlerini Kaydetme
Uygulamada OpenCV kütüphanesini kullanabilmek için "Denetim Masası" üzerinden "Sistem ve Güvenlik\Sistem" öğesine gidin. Sol üst köşede bulunan "Gelişmiş Sistem Ayarları" penceresini açın. "Gelişmiş" sekmesine gidin ve "Ortam Değişkenleri" penceresini açın. "Kullanıcı Değişkenleri" panelindeki "Yeni..." penceresini açın ve "Değişken adı: OpenCV_DIR", "Değişken değeri: C:\OpenCV 3.3.0\build\install" girin.


"Sistem Değişkenleri" panelinden "Path" değişkenini seçip "Düzenle..." penceresini açın ve "Değişken Değeri" sonuna "C:\OpenCV 3.3.0\build\install\x64\vc14\bin;" dizinini ekleyin.


4.2. OpenCV Proje Özellik Sayfasına Ekleme
 1. Visual Studio'da boş bir C++ projesi oluşturun.
 2. Çalıştırma Modu'nu "Release" ve Mimari'yi "x64" seçin.
 3. Toolbar üzerinden "Project\Properties\Configuration Properties" penceresini açın.
 4. "VC++ Directories\Include Directories" gidin, "Edit" seçeneğine seçin ve "C:\OpenCV 3.3.0\build\install\include" dizinini ekleyin.
 5. "VC++ Directories\Library Directories" gidin, "Edit" seçeneğine seçin ve "C:\OpenCV 3.3.0\build\install\x64\vc14\lib" dizinini ekleyin.
 6. "Linker\Input\Additional Dependencies" gidin, "Edit" seçeneğine seçin ve kütüphaneleri ekleyin:
opencv_aruco310d.lib
opencv_bgsegm310d.lib
opencv_calib3d310d.lib
opencv_ccalib310d.lib
opencv_core310d.lib
opencv_datasets310d.lib
opencv_dnn310d.lib
opencv_dpm310d.lib
opencv_face310d.lib
opencv_features2d310d.lib
opencv_flann310d.lib
opencv_fuzzy310d.lib
opencv_highgui310d.lib
opencv_imgcodecs310d.lib
opencv_imgproc310d.lib
opencv_line_descriptor310d.lib
opencv_ml310d.lib
opencv_objdetect310d.lib
opencv_optflow310d.lib
opencv_photo310d.lib
opencv_plot310d.lib
opencv_reg310d.lib
opencv_rgbd310d.lib
opencv_saliency310d.lib
opencv_shape310d.lib
opencv_stereo310d.lib
opencv_stitching310d.lib
opencv_structured_light310d.lib
opencv_superres310d.lib
opencv_surface_matching310d.lib
opencv_text310d.lib
opencv_tracking310d.lib
opencv_ts310d.lib
opencv_video310d.lib
opencv_videoio310d.lib
opencv_videostab310d.lib
opencv_xfeatures2d310d.lib
opencv_ximgproc310d.lib
opencv_xobjdetect310d.lib
opencv_xphoto310d.lib


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder