C++ - Karakter Dizileri

29 Ekim 2016

Karakter dizilerine özgü, karakter dizilerinin sonuna sonlandırıcı karakter olarak isimlendirilen boş karakter ('\0') eklenir.

Karakter dizilerine iki şekilde başlangıç değeri atanabilir:
1. char m [5]={'t', 'e', 's', 't', '\0'};
2. char m [5]="test";
Birinci tanımlamada sonlandırıcı karakter programlayan kişi tarafından konulmalıdır. İkinci tanımlamada ise sonlandırıcı karakter konulmasına gerek yoktur. Çünkü sonlandırıcı karakter, derleyici tarafından eklenir.

C++ - Dizilerin Fonksiyonlara Parametre Olarak Gönderilmesi

27 Ekim 2016

Diziler de değişkenler gibi fonksiyonlara parametre olarak gönderilebilir.

NOT: Dizinin yanında boyutunun da bilinmesi gerekir.

Örneği inceleyin:

C++ - Dikdörtgen Çizen Program

24 Ekim 2016

Programın Kodu

C++ - 10 Sayının En Küçük ve En Büyüğünü Bulan Program

23 Ekim 2016

Programın Kodu

C++ - 3 × 3 İki Matrisin Çarpımını Bulan Program

15 Ekim 2016

Programın Kodu

C++ - İki Matrisin Toplamını Bulan Program

14 Ekim 2016

Programın Kodu

C++ - Çok Boyutlu Diziler

11 Ekim 2016

Bir dizi bir veya birden çok boyutlu olabilir. Aşağıdaki gibi tanımlanıyorsa tek boyutludur ve bu tip dizilere vektör denir.

int X [2];

Eğer aşağıdaki gibi tanımlanıyorsa iki boyutludur ve bu tip dizilere matris denir.

int X [2][3];

Matrislerin ilk boyutuna satır ikinci boyutuna sütun denir.