C++ - Diziler

16 Ağustos 2016

Dizi, tek bir isim altında aynı tipteki verileri içeren bellekte art arda sıralanmış veri yapısıdır.

Dizilerin Bildirimi
Dizi içerisindeki her elamanın bir indis numarası bulunur. İndis numarası her elamanın kaçınçı sırada olduğunu gösterir.

NOT: Bir dizi hangi tipte tanımlanmış olursa olsun başlangıç indisi her zaman 0'dır.

Bir dizinin bildirimi şu şekildedir:
  • VeriTipi İsim [ElemanSayısı];

C++ - Özyineli (Recursive) Fonksiyonlar

5 Ağustos 2016

Kendi kendini çağıran fonksiyonlara özyineli (recursive) fonksiyon denir. (Örneği inceleyin!)

Example: Özyineli fonksiyonla 4 sayısının faktöriyelini bularak ekrana yazdıran programın kodu aşağıdaki gibidir.

C++ - Fonksiyonların Aşırı Yüklenmesi

2 Ağustos 2016

Birbirinden farklı parametreleri olduğu sürece aynı isimli birden fazla fonksiyonun oluşturulmasına fonksiyonların aşırı yüklenmesi denir. Aşırı yüklenen fonksiyon çağrıldığında derleyici argümanları inceleyerek uygun olan fonksiyonu çalıştırır.

Example: Sekiz (8) ve sekiz buçuk (8.4) sayılarının karelerini fonksiyonları aşırı yükleyerek bularak ekrana yazdıran programın kodu aşağıdaki gibidir.