C++ - Veri Tipleri

24 Ağustos 2015

Veri tipleri program içinde kullanılacak olan değişkenlerin, sabitlerin vb. bellekte kapladığı alanı belirlemek için kullanılır.

Bir C++ programında veri tiplerinin bellekte kapladığı alan sizeof operatörü ile öğrenilebilir. Bu alanlar işletim sistemi ve compilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Bakın: C++ - Veri Tiplerinin Bellekte Kapladığı Alanı Bulan Program

C++ - Rasyonel Sayıyı Sadeleştiren Program

9 Ağustos 2015

Programın Kodu