C++ - Do While Döngüsü

18 Temmuz 2015

Do While döngüsü bir veya birden fazla komutu yinelemek için kullanılır. Koşul sınaması döngü sonunda yapılır. En az bir kez döngü döner. Koşul doğru olduğu sürece yineleme devam eder.

do
{
    Komutlar
}
while ( Koşul );

C++ - Sayının Pozitif mi Negatif mi Olduğunu Bulan Program

4 Temmuz 2015

Programın Kodu

C++ - Veri Tiplerinin Bellekte Kapladığı Alanı Bulan Program

3 Temmuz 2015

Veri tiplerinin bellekte kapladığı alan sizeof operatörü ile öğrenilebilir. Bu alanlar işletim sistemi ve compilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.