C++ - Operatörler

9 Kasım 2014

Operatörler değişkenler üzerinde matematiksel ve karşılaştırma işlemleri yapar.

I) Aritmetik Operatörler
Temel aritmetik işlemleri gerçekleştiren operatörlerdir.

Operatör Açıklama Example Result
+ Toplama 13+6 19
- Çıkarma 21-1 20
* Çarpma 8*2 16
/ Bölme 36/4 9
% Artık Bölme 22%3 1

C++ - Değişkenler

6 Kasım 2014

Bilgisayarın geçici belleğinde (RAM) verilerin saklandığı alanlara değişkenler denir. Bir değişken tanımlandığında bu değişken için geçici bellekte yer ayrılır.

Değişken Tanımlama Kuralları
  • İngiliz alfabesinde bulunan karakterler (A-Z, a-z), 0-9 arasındaki rakamlar kullanılabilir.
  • Türkçe karakterler (ç, ğ, ı, ö, ş, ü, Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü), boşluk karakteri ve özel karakterler kullanılamaz. (Alt çizgi "_" karakteri kullanılabilir.)
  • C++ diline özgü anahtar kelimeler değişken olarak kullanılamaz. (bool, case, for vb.)

C++ - "Hello World"

4 Kasım 2014

Bir programlama dili öğrenilirken genellikle ilk adım ekrana "Hello World" yazdırmaktır.

C++ programlama dili ile ekrana "Hello World" yazdırmak için aşağıdaki adımları takip edin.

  • Code::Blocks'u çalıştırın.
  • Yeni bir C++ dosyası açın.
  • Aşağıdaki kodları kod yazım alanına yazın.