C++ - Diziler

16 Ağustos 2016

Dizi, tek bir isim altında aynı tipteki verileri içeren bellekte art arda sıralanmış veri yapısıdır.

Dizilerin Bildirimi
Dizi içerisindeki her elamanın bir indis numarası bulunur. İndis numarası her elamanın kaçınçı sırada olduğunu gösterir.

NOT: Bir dizi hangi tipte tanımlanmış olursa olsun başlangıç indisi her zaman 0'dır.

Bir dizinin bildirimi şu şekildedir:
  • VeriTipi İsim [ElemanSayısı];
Örneğin, 4 elemanlı kütle verilerini bellekte tutmak için kütle dizisi şu şekilde bildirilebilir:
  • float kutle [4];

C++ - Özyineli (Recursive) Fonksiyonlar

5 Ağustos 2016

Kendi kendini çağıran fonksiyonlara özyineli (recursive) fonksiyon denir. (Aşağıdaki örneği inceleyin.)

Örnek: Özyineli fonksiyonla 4 sayısının faktöriyelini bularak ekrana yazdıran programın kodu aşağıdaki gibidir.

C++ - Fonksiyonların Aşırı Yüklenmesi

2 Ağustos 2016

Birbirinden farklı parametreleri olduğu sürece aynı isimli birden fazla fonksiyonun oluşturulmasına fonksiyonların aşırı yüklenmesi denir. Aşırı yüklenen fonksiyon çağrıldığında derleyici argümanları inceleyerek uygun olan fonksiyonu çalıştırır.

Örnek:  Sekiz (8) ve sekiz buçuk (8.5) sayılarının karelerini fonksiyonları aşırı yükleyerek bularak ekrana yazdıran programın kodu aşağıdaki gibidir.

C++ - Void Fonksiyonlar

29 Temmuz 2016

Fonksiyonun her zaman geri dönüş değeri (return value) olması zorunlu değildir. Eğer return komutu bulunmuyorsa, fonksiyon işlemlerini bitirince kendiliğinden sonlanır. Bu tür fonksiyonların tipi void olarak belirtilir.

Örnek: Klavyeden girilen sayıyla yıldız işaretinden (*) void tipinde bir fonksiyonla ekrana kare oluşturan programın kodu aşağıdaki gibidir.

John Titor ve IBM 5100

27 Temmuz 2016

John Titor, Asker, Rütbe, İşaret
IBM 5100
John Titor, zaman yolculuğu ile 2036 yılından IBM 5100 almak için geldiğini öne süren bir askerdir. 1975 yılına gelmesi gerekirken zaman ayarında hata oluştuğundan 2002 yılına geldiğini, IBM 5100 bilgisayar ile 2036 yılında eski programların debug işini yapacağını iddia etmiştir. IBM mühendisleri de bu olayın mümkün olabileceğini söylemiştir.